LEKOMAS  spol. s.r.o. Lehnice

Veľký Lég č. 89

930 37  LEHNICE

DomovProduktyNovinky

 TOPlist

 

 

   Po roku 1989 zanikli rôzne spoločnosti medzi nimi aj tzv. "prevádzkáren", ktoré fungovalo pri MNV v obci Lehnice. Po zániku podniku ostal priestor v obci rôznym záujemcom o vykonanie podnikateľskej činnosti. Postupom času sa zistilo, že úlohu obecného podniku nenaplnili žiadne súkromné spoločnosti ani živnostníci. V roku 2004 starosta obce Ing. Szitási František prišiel s nápadom o založenie obecného podniku. Členovia obecného zastupiteľstva tiež cítili potrebu založiť spoločnosť v obci a na svojom riadnom zasadnutí v lete 2004 odsúhlasili vznik spoločnosti vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným, kde jediným spoločníkom sa stala Obec Lehnice a vzniknutá spoločnosť dostala meno LEKOMAS spol. s r.o. Lehnice / po začiatočných písmenách územných častí obce : Lehnice-Kolónia-Masníkovo-Sása/. Dňa 8.9.2004 bola spísaná zakladateľská listina a dňom 14.10.2004 spoločnosť LEKOMAS spol. s.r.o. Lehnice bola zaregistrovaná a zapísaná do Obchodného registra OS Trnava. Sídlom spoločnosti sa stala budova obecného úradu Lehnice.

 
 
 

    Chceme aby naša spoločnosť poskytovala čo najviac služieb k všeobecnej spokojnosti obyvateľov obce Lehnice a blízkeho okolia. 

 

    konateľ: Ing. František Szitási - starosta obce

spoločníci: Obec Lehnice

 
 

Kontaktné informácie

Telefón - kancelária    +421315586100
 
Fax +421305586127
 
Elektronická pošta    lekomas@lekomas.sk
 

Všetky práva vyhradené pre Lekomas spol. s.r.o. Lehnice - Copyright © 2009